ศัลยกรรมลดขนาดลูกกระเดือก

ศัลยกรรมลดขนาดลูกกระเดือก

ศัลยกรรมลดขนาดลูกกระเดือก

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ PAI เพื่อสอบถามราคา

ค่ารักษา และบริการจาก PAI

ค่าผ่าตัด

-         ค่าแพทย์

-         ค่าปรึกษาแพทย์

-         ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และค่ายา

-         ค่าดูแลก่อนและหลังผ่าตัด

การดูแลหลังผ่าตัดรวม

-         ยาและเวชภัณฑ์

-         การตรวจติดตามผลหลังผ่าตัด

-         ห้องพักหลังผ่าตัด

เกี่ยวกับการผ่าตัด

ลูกกระเดือกเป็นส่วนนูนของกระดูกอ่อน บริเวณกล่องเสียง ซึ่งในเพศชายมีความกว้างและแหลมกว่าเพศหญิง อย่างไรก็ตามไม่ใช่คนไข้ทุกคนที่จำเป็นจะต้องผ่าตัดลดขนาดลูกกระเดือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและการพิจารณาของศัลยแพทย์ การผ่าตัดลดขนาดของลูกกระเดือกสามารถทำพร้อมไปกับการผ่าตัดสร้างช่องคลอดในเพศชาย

วิธีการผ่าตัด

ศัลยแพทย์จะทำแนวเส้นผ่าตัดยาวประมาณ 2 ถึง 3 เซนติเมตรตรงบริเวณรอยพับของส่วนคางและคอ เนื่องจากจะทำให้มองเห็นแผลเป็นไม่ชัดเจน จากนั้นศัลยแพทย์จะฝานให้กระดูกอ่อนส่วนนี้มีความแหลมลดลง

ผลลัพธ์

คนไข้จะมีลำคอที่มนเรียบ เรียวเป็นผู้หญิงมากขึ้น โดยแผลเป็นจะถูกซ้อนไว้บริเวณรอยพับของส่วนคางและคอจนสังเกตแทบไม่เห็น

ระยะเวลาการผ่าตัด

1 ชั่วโมง

ภาวะแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อนที่คนไข้สามารถพบได้คือเส้นเสียงเสียหาย และเสียงอาจจะเปลี่ยนไปอย่างถาวร สาเหตุเนื่องมาจากมีการฝานกระดูกอ่อนเพื่อลดขนาดของลูกกระเดือกมากเกินไป อย่างไรก็ตามภาวะแทรกซ้อนต่างๆ สามารถลดลงได้จากความชำนาญของศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด

ผลข้างเคียง

คนไข้จะมีอาการกลืนยากในช่วงแรกหลังผ่าตัด นอกจากนี้ในบางรายเสียงอาจจะแหบ อย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้จะค่อยๆทุเลาลงประมาณ 2 ถึง 3 วันหลังผ่าตัด

ระยะเวลาพักฟื้น

คนไข้ควรพักผ่อนอยู่บ้านเป็นระยะเวลา 1-2 วันจึงกลับไปทำงานได้ตามปกติ

การใช้ยาระงับความเจ็บปวดก่อนผ่าตัด

ฉีดยาชาเฉพาะที่

การดูแลบาดแผล

คนไข้ควรงดใช้เสียงในช่วง 2 อาทิตย์แรกหลังผ่าตัด และดูแลบาดแผลให้แห้ง

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

-         โปรดแจ้งอาการแพ้ยา หรืออาหารเสริมที่ใช้ในปัจจุบันก่อนเข้ารับการผ่าตัด

-         หากมีโรคประจำตัว โปรดแจ้งศัลยแพทย์ล่วงหน้า

-         งดแอสไพริน(aspirin) ไอบิวโพรเฟน(Ibuprofen) และวิตามินอี ล่วงหน้า 2 อาทิตย์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

-         งดสูบบุหรี่ก่อนผ่าตัด 1 อาทิตย์และหลังผ่าตัด 1 อาทิตย์

การนัดผ่าตัด

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ PAI เพื่อสอบถามราคาและกรอกแบบฟอร์มเข้าปรึกษาหรือรับการผ่าตัด เจ้าหน้าที่จะทำหารนัดหมายกับศัลยแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาก่อน ( consult@pai.co.th หรือ โทรศัพท์ 02-715-0111-12)

 

News & Updated

Lecture symposium @ University of Zurich hospital
Lecture symposium @ University of Zurich hospital

Lecture symposium. University of Zurich Hospital Surgery Department. Performing  Facial Feminization Surgery with U of Zurich hospital Plastic surgery Department team and Speaker for Sex Reassignment Surgery with 40 years experience. Date: April 2016.       

Geschlechtsangleichung in Thailand
Geschlechtsangleichung in Thailand

Ein Faktor gelungener Operation ist die Erregbarkeit Eine Operation gilt als gelungen, wenn sie drei Dinge erreicht: ausreichende Tiefe, gerne auch Feuchtigkeit für die sexuelle Funktion; Erregbarkeit für das Lustempfinden; und ein gutes optisches Erscheinungsbild. “Wenn sie sehr jung sind, wollen sie alles: Erregung, gutes Aussehen, und die Tiefe für die sexuelle Funktion. Je älter […]

the best gender reassignment surgeon in Asia
the best gender reassignment surgeon in Asia

VANITY FAIR Italy Magazine Dear Dr.Preecha, Preecha Aesthetic Institute Milan, the 9th of February 2016 We are working on a story about how Bangkok became a global gender change destination and while researching the story we realized that you, sir, with your pioneer work, are on of the main protagonists of this story. So it […]

How Thailand Became a Global Gender-Change Destination
How Thailand Became a Global Gender-Change Destination

October 27, 2015 By: Jason Gale (Bloomberg) Preecha, who performed Thailand’s first gender surgery in 1975, attributes the country’s popularity for the procedure to three things: “No. 1, it’s very cheap in Thailand,” he says. “No. 2, good result, and No. 3, good hospitality — they can have a side trip for tourism.” Read full […]

View all updates

TESTIMONIALS

View all testimonials

Saskia ( Italian ) OR date: 24th Apr 2019 After years of worries and expectations, I am glad to finally have this surgery behind me. And I’m also glad to say that I’ve been having way too many worries in the past, my experience at PAI Preecha Aesthetic Institute has been amazing, so many nice […]