ศัลยกรรมกรอโหนกคิ้ว

ศัลยกรรมกรอโหนกคิ้ว

ศัลยกรรมกรอโหนกคิ้ว

ศัลยกรรมกรอโหนกคิ้ว สำหรับผู้หญิงทั่วไป และสาวประเภทสอง (Brow Bossing Surgery for Facial Feminization Surgery)

การทำศัลยกรรมกรอหน้าผากในสาวประเภทสอง จะเป็นหนึ่งในการทำศัลยกรรมการตกแต่งใบหน้า เนื่องจากโครงหน้าผู้หญิงส่วนใหญ่ โดยเฉพาะโหนกคิ้วมักจะไม่สูง เมื่อเทียบเท่ากับผู้ชาย หรือสาวประเภทสอง แต่ในบางครั้งเราอาจจะเห็นได้กับผู้หญิงทั่วไปที่มีโหนกคิ้วสูง หรือหนาได้ โดยกรรมพันธุ์

การทำผ่าตัดกรอโหนกคิ้วจึงเป็นอีกหนึ่งศัลยกรรมตกแต่งเพื่อลดขนาดกระดูกโหนกคิ้ว ซึ้งทำให้ใบหน้ามีความสวยหวาน และเรียวดูเป็นผู้หญิงมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับการกรอกราม (Jaw Contouring), คาง (Chin Shaving) หรือแก้ม จะแก้ไขได้โดยลดขนาดกระดูก หรือกรอกระดูกเท่านั้น

ผู้ที่มีโหนกคิ้วสูงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักดังนี้

1. สำหรับสาวประเภทสอง เกิดจากเพศชายรูปทรงใบหน้ามีลักษณะเฉพาะ หรือเกิดจากไซนัสในกระดูกหน้าผากมีขนาดใหญ่ จึงเกิดการนูนบริเวณนั้น

2. สำหรับผู้หญิงทั่วไปมักเกิดจากไซนัสในกระดูกหน้าผากมีขนาดใหญ่, เชื้อชาติทางพันธุ์กรรมซึ่งจะเห็นได้ว่าชาวตะวันตกมักมีโหนกคิ้วที่หนา และดวกตาลึกกว่าผู้หญิงเอเชีย

ผู้ที่เหมาะสมกับการทำศัลยกรรมกรอโหนกคิ้ว (Brow Bossing Surgery)

การเข้ามาปรึกษาศัลยแพทย์ก่อนทำการผ่าตัดโดยตรงจำเป็นอย่างมากเพื่อทราบข้อมูล, การพักฟื้นก่อนเป็นอันดับแรก และผลทำแล้วจะได้อะไร

- อายุ 20ปีขึ้นไป

- ร่างกายเเข็งเเรง

- ต้องการลดขนาดหน้าผาก หรือคิ้วที่โหนก/หนา

- เข้าใจในข้อจำกัดในการทำศัลยกรรม

วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมกรอโหนกคิ้ว

การผ่าตัดกรอโหนกคิ้วนิยมใช้แผลแบบเปิดบริเวณหนังศีรษะ เพื่อสามารถเก็บรอยแผลไว้ที่ไรผม  การผ่าตัดกรอโหนกคิ้วมักจะทำควบคู่กับการทำผ่าตัดดึงหน้าผาก (Lower Hairline Surgery) เพราะจะเปิดแผลที่บริเวณเดียวกัน จึงสามารถจำกัดรอยแผลได้ เมื่อเปิดแผลแล้วศัลยแพทย์จะใช้เครื่องมือพิเศษ กรอกระดูกที่บริเวณโหนกคิ้ว (เบ้าตาส่วนบนที่ไม่ต้องการออก ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ) ทั้งนี้จะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชั้นไซนัสที่กระดูกหน้าผาก โดยทั่วไปส่วนใหญ่จะกรอได้ประมาณ 3-4 มิลลิเมตร หรือมากกว่า เมื่อได้ขนาดตามที่ต้องการแล้ว ศัลยแพทย์จะทำการเย็บหนังศีรษะเพื่อปิดแผล ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 1-2 ชั่วโมง

ผลที่ได้จากการกรอโหนกคิ้ว คือโครงหน้ามีลักษณะเหมือนผู้หญิงมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่ทำ Facial Feminization Surgery เพราะผู้หญิงโหนกคิ้วจะไม่นูน  แต่ผู้ชายโหนกคิ้วจะนูนกว่า ในกรณีที่ผูหญิงมีโหนกคิ้วที่สูงก็สามารถทำการผ่าตัดได้เพื่อจะได้ดูเป็นผู้หญิงมากยิ่งขึ้น  แต่ส่วนใหญ่แล้วการผ่าตัดประเภทนี้จะพบในผู้ชายที่สนใจที่ต้องการมีใบหน้าเป็นผู้หญิงโดยส่วนมาก

เหลาโหนกคิ้ว

 

ลดขนาดโหนกคิ้ว

ขั้นตอนการเตรียมตัวในการทำผ่าตัดกรอหน้าคิ้ว

1. หยุดยาแอสไพริน หรือยาจำพวกแอสไพริน

2. แพทย์นัดตรวจร่างกาย เพื่อประเมิณความพร้อมของคนไข้ก่อนการผ่าตัด

3. งดอาหารหลังเที่ยงคืน ก่อนวันผ่าตัด

4. ไม่ต้องแต่งหน้า

5. เตรียมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย หรือเสื้อที่มีกระดุมหน้า

6. งดบุหรี่ หรือของมึนเมา

7. สระผมก่อนออกจากบ้าน

8. งดยาจำพวกวิตามินรวม 1 วัน

9. แพทย์จะแนะนำยาที่ต้องนำไปรับประทานหลังทำ

การดูแลหลังผ่าตัดศัลยกรรมกรอโหนกคิ้ว

1. นอนหมอนสูงโดยประมาณ ไม่แนะนำให้นอนหมอนระดับเดียวกับเตียวนอน 5 วัน

2. ประคบเย็น 2- 3 วันหลังทำ  หลังทำ 5 วันแผลจะลดบวมอย่างชัดเจน

3. หลังจาก 3 วันหลังผ่าตัดสามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ งดดืมของมึนเมา 14 วัน

4. สามารถทำงานได้ปกติหลังทำ 3 วัน แต่อาจจะมีรอยบวมอยู่บ้าง

ผลค้างเคียงที่อาจจะเกิดสำหรับการทำศัลยกรรมกรอโหนกคิ้ว

การผ่าตัดกรอโหนกคิ้วก็เหมือนกับการผ่าตัดโดยทั่วไป อาจจะมีเลือดออก หรือมีก้อนเลือดอยู่บ้าง แต่การผ่าตัดทุกอย่างหากทำโดยศัลยแพทย์ที่ชำนาญก็จะไม่ค่อยเกิดภาวะแทรกซ้อน

ค่ารักษา และบริการจาก PAI เป็นเพคเก็จแบบเหมาจ่าย

-              ค่าผ่าตัด

-              ค่าแพทย์

-              ค่าปรึกษาแพทย์

-              ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และค่ายา

-              ค่าดูแลก่อนและหลังผ่าตัด

-              ค่าห้องพักของโรงพยาบาล

การดูแลหลังผ่าตัดรวมอยู่ในเพคเกจ

-              ยาและเวชภัณฑ์

-              การตรวจติดตามผลหลังผ่าตัด

-              ห้องพักส่วนตัวหลังผ่าตัด 1 คืน

ระยะเวลาพักรักษาในโรงพยาบาลหลังผ่าตัด

คนไข้จะต้องนอนที่โรงพยาบาล 1 คืนเพื่อความสะดวกสบาย

การใช้ยาระงับความเจ็บปวดก่อนผ่าตัด

วิสัญญีแพทย์

การนัดผ่าตัด

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ PAI เพื่อสอบถามราบละเอียด, ขอเข้าปรึกษา หรือรับการผ่าตัด เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายกับศัลยแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาก่อน consult@pai.co.th

หรือโทรศัพท์ (662) 715-0111

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: paisurgery

สรุปแผนการผ่าตัด

-              ทำการนัดหมายกับศัลยแพทย์เพื่อขอรับคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัด เพื่อให้คนไข้เข้าใจถึงวิธีการ ผลลัพธ์ และผลข้าง                   เคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังผ่าตัด

-              การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง

-              พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา 1 คืน

การรับประกันความพึงพอใจ

-              ไม่คิดค่าแพทย์ในกรณีที่ต้องมีการผ่าตัดแก้ไขเนื่องจากทางการแพทย์

-              ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาหลังการผ่าตัด

การรับประกันความพึงพอใจ

-              ไม่คิดค่าแพทย์ในกรณีที่ต้องมีการผ่าตัดแก้ไขเนื่องจากทางการแพทย์

-              ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาหลังการผ่าตัด

News & Updated

Lecture symposium @ University of Zurich hospital
Lecture symposium @ University of Zurich hospital

Lecture symposium. University of Zurich Hospital Surgery Department. Performing  Facial Feminization Surgery with U of Zurich hospital Plastic surgery Department team and Speaker for Sex Reassignment Surgery with 40 years experience. Date: April 2016.       

Geschlechtsangleichung in Thailand
Geschlechtsangleichung in Thailand

Ein Faktor gelungener Operation ist die Erregbarkeit Eine Operation gilt als gelungen, wenn sie drei Dinge erreicht: ausreichende Tiefe, gerne auch Feuchtigkeit für die sexuelle Funktion; Erregbarkeit für das Lustempfinden; und ein gutes optisches Erscheinungsbild. “Wenn sie sehr jung sind, wollen sie alles: Erregung, gutes Aussehen, und die Tiefe für die sexuelle Funktion. Je älter […]

the best gender reassignment surgeon in Asia
the best gender reassignment surgeon in Asia

VANITY FAIR Italy Magazine Dear Dr.Preecha, Preecha Aesthetic Institute Milan, the 9th of February 2016 We are working on a story about how Bangkok became a global gender change destination and while researching the story we realized that you, sir, with your pioneer work, are on of the main protagonists of this story. So it […]

How Thailand Became a Global Gender-Change Destination
How Thailand Became a Global Gender-Change Destination

October 27, 2015 By: Jason Gale (Bloomberg) Preecha, who performed Thailand’s first gender surgery in 1975, attributes the country’s popularity for the procedure to three things: “No. 1, it’s very cheap in Thailand,” he says. “No. 2, good result, and No. 3, good hospitality — they can have a side trip for tourism.” Read full […]

View all updates

TESTIMONIALS

View all testimonials

Just want to share how grateful I am to be part of the PAI family. Special mention to Dr. Burin and Bune the secretary, the staff and the nurses who looked after me when I had my SRS done last March 11, 2020. Now I’m back here in Sydney, Australia and recovering well. Keep changing […]