แพทย์จุฬาฯ วิจัยพัฒนาผิวหนังสังเคราะห์ต้นแบบสำเร็จ ‘รายแรก’ ในไทย

แพทย์จุฬาฯ วิจัยพัฒนาผิวหนังสังเคราะห์ต้นแบบสำเร็จ ‘รายแรก’ ในไทย

แพทย์จุฬาฯ วิจัยพัฒนาผิวหนังสังเคราะห์ต้นแบบสำเร็จ ‘รายแรก’ ในไทย

 

แพทย์จุฬาฯ วิจัยพัฒนาผิวหนังสังเคราะห์ต้นแบบสำเร็จรายแรกในไทย

ทีมแพทย์และนักวิจัย จุฬาฯ สร้างชื่อ หลังสามารถวิจัยพัฒนาผิวหนังสังเคราะห์ต้นแบบเพื่อลดความพิการผู้ป่วย  นับเป็นครั้งแรกของไทย และเอเชียอาคเนย์ที่สามารถผลิตเองได้โดยไม่ต้องนำเข้า

ผศ.นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผิวหนังสังเคราะห์ต้นแบบ (The Development of Artifical Skin Prototype Research Project) หรือ Pore Skin: Artificia Dermis เปิดเผย ถึงความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผิวหนังสังเคราะห์ Pore Skin โดยใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมเนื้อเยื่อ  (Tissue Engineering Technology) ว่านับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่สามารถผลิตขึ้นใช้เองได้โดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การรักษาบาดแผลสมบูรณ์ขึ้น ลดความพิการจากผู้ป่วยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก

โดยทีมผู้วิจัยประกอบด้วย ผศ.ดร.โศรดา  กนกพานนท์  รศ.ดร.ศิริพร ดำรงศักดิ์กุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รศ.พญ.วรนุช ธนากิจ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.นพ.อภิชัย อังสพันธ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลProf. Hideyuki Niimi ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  และ ผศ.โสมภาณี ศรีสุวรรณ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ทั้งนี้ ผิวหนังสังเคราะห์ Pore Skin มีคุณสมบัติเป็นเนื้อเยื่อสังเคราะห์ของชั้นหนังแท้ของผิวหนังด้านบน ปิดทับด้วยแผ่นซิลิโคนทางการแพทย์ เป็นผลิตภัณฑ์ปิดแผลปราศจากเซลล์ สามารถทำปฏิกิริยากับแผลโดยเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนที่มีการเรียงตัวแบบอิสระซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับหนังแท้ รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการป้องกันความพิการและความทุกข์ทรมานเรื้อรังจากแผลเป็นหดรั้งที่เกิดจากแผลไฟไหม้ ผิวหนังสังเคราะห์ (ArtificialDermis) ที่ได้วิจัยและพัฒนาขึ้นมานี้ได้รับการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัสดุปิดแผลชนิดทำปฏิกิริยากับแผลตามมาตรฐานอ้างอิงสากล ISO 10993

ชัญญา ติ๋วตระกูล

หน่อแก้ว เสนพันธุ์  รายงาน

วันที่ เสาร์ กันยายน 2551

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=321581

News & Updated

Lecture symposium @ University of Zurich hospital
Lecture symposium @ University of Zurich hospital

Lecture symposium. University of Zurich Hospital Surgery Department. Performing  Facial Feminization Surgery with U of Zurich hospital Plastic surgery Department team and Speaker for Sex Reassignment Surgery with 40 years experience. Date: April 2016.       

Geschlechtsangleichung in Thailand
Geschlechtsangleichung in Thailand

Ein Faktor gelungener Operation ist die Erregbarkeit Eine Operation gilt als gelungen, wenn sie drei Dinge erreicht: ausreichende Tiefe, gerne auch Feuchtigkeit für die sexuelle Funktion; Erregbarkeit für das Lustempfinden; und ein gutes optisches Erscheinungsbild. “Wenn sie sehr jung sind, wollen sie alles: Erregung, gutes Aussehen, und die Tiefe für die sexuelle Funktion. Je älter […]

the best gender reassignment surgeon in Asia
the best gender reassignment surgeon in Asia

VANITY FAIR Italy Magazine Dear Dr.Preecha, Preecha Aesthetic Institute Milan, the 9th of February 2016 We are working on a story about how Bangkok became a global gender change destination and while researching the story we realized that you, sir, with your pioneer work, are on of the main protagonists of this story. So it […]

How Thailand Became a Global Gender-Change Destination
How Thailand Became a Global Gender-Change Destination

October 27, 2015 By: Jason Gale (Bloomberg) Preecha, who performed Thailand’s first gender surgery in 1975, attributes the country’s popularity for the procedure to three things: “No. 1, it’s very cheap in Thailand,” he says. “No. 2, good result, and No. 3, good hospitality — they can have a side trip for tourism.” Read full […]

View all updates

TESTIMONIALS

View all testimonials

Just want to share how grateful I am to be part of the PAI family. Special mention to Dr. Burin and Bune the secretary, the staff and the nurses who looked after me when I had my SRS done last March 11, 2020. Now I’m back here in Sydney, Australia and recovering well. Keep changing […]