ศัลยกรรมพลาสติก

การทำศัลยกรรมตกแต่งความงาม มีวัตถุประสงค์เพื่อการ "เสริม, เติม และแต่ง"จากลักษณะที่ปรากฏและผ่านทางเทคนิคการผ่าตัด เช่นเดียวกับการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพโดยศัลยแพทย์พลาสติก

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งความงาม และเสริมสร้าง พีเอไอ (Preecha Aesthetic Institute,PAI), คลินิกแห่งแรกของการรวบรวมศัลยกรรมตกแต่งทุกประเภทอย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์ที่มีความชำนานมากที่สุดของแต่ละศัลยศาสตร์ ทั้งนี้ยังเป็นคลินิกศัลยกรรมตกแต่งแห่งแรกของเมืองไทยที่ทำการผ่าตัดแปลงเพศมากที่สุด และประสบความสำเร็จแห่งแรกในประเทศไทยโดยการยอมรับจากต่างประเทศ

ทีมศัลยแพทย์ของคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง พีเอไอ อาทิ รศ.นพ.ปรีชา เตียวตรานนท์, รศ.นพ.ศิรชัย จินดารักษ์, ผศ.นพ. อภิชัย อังสพัทธ์, รศ.นพ. ประยุทธ โชครุ่งวรานนท์, นพ.ศรัทธา ศิริตันติกร, นพ.บุรินทร์ หวังจิรนิรันดร์, นพ.สุทิน ขอบุญส่งเสริม และทีมศัลยแพทย์ที่มากประสบการณ์ โดยคำนึงถึงความสวยงาม, พึงพอใจ และความปลอดภัยอย่างสูงสุดเป็นที่ยอมรับคุณภาพ

โปรแกรมทั้งหมดของศัลยกรรมพลาสติก