ศัลยกรรมแปลงเพศ และเรือนร่าง

ความแตกต่างระหว่าง sex กับ gender มีความหมายเช่น sex มักพูดถึงความหมายความแตกต่างของหญิงและชาย, ร่างกาย, ทางกายภาพ หรือสรีระ ส่วนคำว่า gender จะมีความหมายถึงทัศนคติ ดังนั้นความหมายระหว่างทั้งสองคำนี้ผสมกลมกลืนกันอย่างดีจึงนำมาถึงสิ่งที่มนุษย์ทุกคนค้นคว้าความสุขของร่างกาย (Harry Benjamin, MD. New York, 1976)

รศ.นพ.ปรีชา เตียวตรานนท์ ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้บุกเบิกและประสบความสำเร็จในด้านการศัลยกรรมแปลงเพศจากหญิงเป็นชายและแปลงเพศชายเป็นหญิงท่านแรกของประเทศไทยที่ศัลยแพทย์ชาวต่างชาติให้การยอมรับจนถึงปัจจุบัน การก่อตั้งศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งความงาม และเสริมสร้าง พีเอไอ ได้รวบรวมคณะแพทย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งความงาม และเสริมสร้างโดยเฉพาะอาทิ รศ.นพ.ปรีชา เตียวตรานนท์, รศ.นพ.ศิรชัย จินดารักษ์, ผศ.นพ. อภิชัย อังสพัทธ์, รศ.นพ. ประยุทธ โชครุ่งวรานนท์, นพ.ศรัทธา ศิริตันติกร, นพ.บุรินทร์ หวังจิรนิรันดร์, นพ.สุทิน ขอบุญส่งเสริม และทีมศัลยแพทย์ตกแต่งที่มากประสบการณ์ จึงเป็นที่แรกและที่เดียวของประเทศไทยที่มีการทำศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศโดยทีมแพทย์มากประสบการณ์ของเมืองไทย

กลุ่มทีมศัลยแพทย์ของ พีเอไอ ได้มีการทำศัลยกรรมให้แก่ชาวไทย และต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6,678 คน จากศัลยกรรมแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย, ศัลยกรรมแปลงเพศจากชายเป็นหญิงรวมไปถึงการทำศัลยกรรมเรือนร่าง และใบหน้า

โปรแกรมทั้งหมดของศัลยกรรมแปลงเพศ

(list by alphabet)