ศัลยกรรมกระชับและตกแต่งรูปร่างอวัยวะเพศหญิง/ทำสาว

ศัลยกรรมกระชับและตกแต่งรูปร่างอวัยวะเพศหญิง/ทำสาว

ศัลยกรรมกระชับและตกแต่งรูปร่างอวัยวะเพศหญิง/ทำสาว

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ PAI เพื่อสอบถามราคา

ค่ารักษา และบริการจาก PAI

ค่าผ่าตัด

-         ค่าแพทย์

-         ค่าปรึกษาแพทย์

-         ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และค่ายา

-         ค่าดูแลก่อนและหลังผ่าตัด

-         ค่าห้องพักของโรงพยาบาล 1 คืน

การดูแลหลังผ่าตัดรวม

-         ยาและเวชภัณฑ์

-         การตรวจติดตามผลหลังผ่าตัด

-         ห้องพักหลังผ่าตัด

เกี่ยวกับการผ่าตัด

การปรับแต่งรูปร่างของแคมใน (labia minora) หมายถึงการเล็มแคมในที่มีขนาดใหญ่จนสามารถสังเกตเห็นได้จากภายนอก ขนาดที่ใหญ่นี้นอกจากจะสร้างความไม่มั่นใจให้แก่คนไข้แล้ว ยังรวมไปถึงสร้างความเจ็บปวดเนื่องจากการเสียดสีกับกางเกงชั้นในจนเกิดอาการระคายเคืองได้อีกด้วย

วิธีการผ่าตัด

ศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดจะเล็มขอบตลอดความยาวของแคมเพื่อกำจัดเนื้อส่วนเกินออก แล้วดึงส่วนที่เหลือให้ตึงแล้วเย็บกลับเข้าตามแนวยาว ด้วยวิธีการนี้แคมในจะเล็กลงและคนไข้เองก็ไม่เกิดอาการเจ็บปวดจากบาดแผล

ผลลัพธ์

คนไข้จะมีแคมในที่เล็กลง ไม่เกิดปัญหาระคายเคืองจากการเสียดสี

ระยะเวลาการผ่าตัด

1-2 ชั่วโมง

ภาวะแทรกซ้อน

ไม่ค่อยพบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงในคนไข้ที่ทำศัลยกรรมตกแต่งรูปร่างอวัยวะเพศหญิง อย่างไรก็ตามอาการที่คนไข้สามารถพบได้คืออาการเลือดออก ติดเชื้อ หรือมีอาการชา ซึ่งภาวะแทรกซ้อนต่างๆ สามารถลดลงได้จากความชำนาญของศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่คนไข้อาจจะพบคือมีอาการบวมหรือหมดความรู้สึกที่บริเวณแผลผ่าตัด อาการเหล่านี้จะพบชั่วคราวและค่อยๆทุเลาลงไปในที่สุด

ระยะเวลาพักฟื้น

คนไข้สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ

ระยะเวลาพักรักษาในโรงพยาบาลหลังผ่าตัด

คนไข้จะต้องนอนที่โรงพยาบาล 1 คืนเพื่อดูผลการผ่าตัด กรณีดมยาสลบ

การใช้ยาระงับความเจ็บปวดก่อนผ่าตัด

ฉีดยาชาเฉพาะที่ หรือ ดมยาสลบ

การดูแลบาดแผล

คนไข้ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายภายใน 3 อาทิตย์แรก และงดการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ 6 ถึง 8 อาทิตย์หลังผ่าตัด

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

-         โปรดแจ้งอาการแพ้ยา หรืออาหารเสริมที่ใช้ในปัจจุบันก่อนเข้ารับการผ่าตัด

-         หากมีโรคประจำตัว โปรดแจ้งศัลยแพทย์ล่วงหน้า

การนัดผ่าตัด

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ PAI เพื่อสอบถามราคาและกรอกแบบฟอร์มเข้าปรึกษาหรือรับการผ่าตัด เจ้าหน้าที่จะทำหารนัดหมายกับศัลยแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาก่อน ( consult@pai.co.th หรือ โทรศัพท์ 02-715-0111-12, 081-813-6144 หรือโทรสาร 02-715-0113)

News & Updated

Lecture symposium @ University of Zurich hospital
Lecture symposium @ University of Zurich hospital

Lecture symposium. University of Zurich Hospital Surgery Department. Performing  Facial Feminization Surgery with U of Zurich hospital Plastic surgery Department team and Speaker for Sex Reassignment Surgery with 40 years experience. Date: April 2016.       

Geschlechtsangleichung in Thailand
Geschlechtsangleichung in Thailand

Ein Faktor gelungener Operation ist die Erregbarkeit Eine Operation gilt als gelungen, wenn sie drei Dinge erreicht: ausreichende Tiefe, gerne auch Feuchtigkeit für die sexuelle Funktion; Erregbarkeit für das Lustempfinden; und ein gutes optisches Erscheinungsbild. “Wenn sie sehr jung sind, wollen sie alles: Erregung, gutes Aussehen, und die Tiefe für die sexuelle Funktion. Je älter […]

the best gender reassignment surgeon in Asia
the best gender reassignment surgeon in Asia

VANITY FAIR Italy Magazine Dear Dr.Preecha, Preecha Aesthetic Institute Milan, the 9th of February 2016 We are working on a story about how Bangkok became a global gender change destination and while researching the story we realized that you, sir, with your pioneer work, are on of the main protagonists of this story. So it […]

How Thailand Became a Global Gender-Change Destination
How Thailand Became a Global Gender-Change Destination

October 27, 2015 By: Jason Gale (Bloomberg) Preecha, who performed Thailand’s first gender surgery in 1975, attributes the country’s popularity for the procedure to three things: “No. 1, it’s very cheap in Thailand,” he says. “No. 2, good result, and No. 3, good hospitality — they can have a side trip for tourism.” Read full […]

View all updates

TESTIMONIALS

View all testimonials

Just want to share how grateful I am to be part of the PAI family. Special mention to Dr. Burin and Bune the secretary, the staff and the nurses who looked after me when I had my SRS done last March 11, 2020. Now I’m back here in Sydney, Australia and recovering well. Keep changing […]