ศัลยกรรมแปลงเพศจาก หญิง เป็น ชาย โดยใช้ขยายคลิสตอริส (Metoidioplasty)

ศัลยกรรมแปลงเพศจาก หญิง เป็น ชาย โดยใช้ขยายคลิสตอริส (Metoidioplasty)

ศัลยกรรมแปลงเพศจาก หญิง เป็น ชาย โดยใช้ขยายคลิสตอริส (Metoidioplasty)

ศัลยกรรมแปลงเพศจาก หญิง เป็น ชาย โดยใช้ขยายคลิสตอริส (Metoidioplasty)

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ PAI เพื่อสอบถามราคา

ค่ารักษา และบริการจาก PAI (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว)

ค่าผ่าตัด

-          ค่าแพทย์

-          ค่าปรึกษาแพทย์

-          ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และค่ายา

-          ค่าดูแลก่อนและหลังผ่าตัด

-          ค่าห้องพักของโรงพยาบาล

การดูแลหลังผ่าตัดรวม

-          ยาและเวชภัณฑ์

-          การตรวจติดตามผลหลังผ่าตัด

-          ห้องพักของโรงพยาบาล

รับทำบันทึกส่วนตัวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

-          ร่วมแบ่งปันประสบการณ์น่าประทับใจผ่านบันทึกส่วนตัวลงในเว็บไซต์ของ PAI

ข้อควรรู้ก่อนเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศ

การผ่าตัดแปลงเพศจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญอย่างสูงของศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด โดยจากการทำงานอันยาวนานกว่า 30 ปีและเป็นที่ยอมรับทั้งจากในประเทศและนานาชาติในการผ่าตัดแปลงเพศผู้ป่วยจากทั่วโลก (จากชายเป็นหญิงประมาณ 3300 ราย และจากหญิงเป็นชายประมาณ 280 ราย) ของนายแพทย์ปรีชา เตียวตรานนท์ รวมไปถึงการเป็นผู้ฝึกหัดศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดแปลงเพศทั้งหมดของประเทศไทย เป็นสิ่งยืนยันความเป็นมืออาชีพของทีมศัลยแพทย์ของ PAI

ผู้ที่จะเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองหากมีอายุต่ำกว่า 20 ปี

การใช้ฮอร์โมนก่อนการแปลงเพศ

โดยทั่วไปแล้วก่อนที่คนไข้จะตัดสินใจผ่าตัดแปลงเพศ จิตแพทย์จะต้องทำการทดสอบคนไข้ก่อนว่าพร้อมที่จะใช้ชีวิตเป็นผู้ชายหรือไม่โดยการให้คนไข้รับฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรน (Testosterone) ก่อนการผ่าตัด วัตถุประสงค์หลักของการใช้ฮอร์โมนคือเพื่อเพิ่มลักษณะของเพศชายได้แก่ กล้ามเนื้อและเสียงที่ทุ้มต่ำ เป็นต้น ลักษณะเหล่านี้จะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของฮอร์โมน ปริมาณฮอร์โมนที่ได้รับ และการตอบสนองต่อฮอร์โมนจากคนไข้เอง หลังจากเริ่มรับฮอร์โมนไปแล้วคนไข้จะมีอาการต่างๆได้แก่ มีอาการผิวมันและเป็นสิวหลังจากรับฮอร์โมนไปแล้วประมาณ 1 ถึง 3 เดือน หรือเสียงเริ่มทุ้มต่ำหลังจากรับฮอร์โมนไปแล้วประมาณ 3 ถึง 6 เดือน หรือแม้กระทั่งประจำเดือนเริ่มขาดตั้งแต่ 1 ถึง 6 เดือนหลังจากเริ่มรับฮอร์โมน อย่างไรก็ตามยังมีอาการต่างๆอีกมากที่จะเกิดขึ้นกับคนไข้ ดังนั้นการใช้ฮอร์โมนควรอยู่ภายใต้การวินิจฉัยของแพทย์อย่างเคร่งครัด

เกี่ยวกับการผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย

ขั้นตอนสำคัญของการผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชายมีอยู่ 4 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ (1) การตัดมดลูกและรังไข่ เตรียมท่อปัสสาวะ และการตัดหน้าอก (2) การทำอวัยวะเพศชายเทียม (3) เชื่อมท่อปัสสาวะใหม่กับซิลิโคนที่นำมาทำเป็นอวัยวะเพศชายเทียม (4) จัดแต่งซิลิโคนและปรับรูปลักษณ์อวัยวะเพศภายนอก

วิธีการสร้างอวัยวะเพศชาย

การสร้างอวัยวะเพศชายเทียมมีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน ได้แก่

  1. การนำเนื้อส่วนหน้าท้องมาทำ วิธีการนี้จะต้องผ่าตัดทั้งหมดประมาณ 3 ถึง 4 ครั้งด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ (1) การม้วนเนื้อหน้าท้องมาไว้ที่เอวเพื่อนำมาทำเป็นท่อปัสสาวะ (2) ผ่าตัดย้ายท่อปัสสาวะที่ทำขึ้นมาใหม่ไปไว้ที่อวัยวะเพศ (3) ผ่าตัดต่อให้มีลักษณะเป็นท่อปัสสาวะยื่นออกมาจากอวัยวะเพศ (4) ฝังแกนอวัยวะเพศชายเทียมซึ่งสามารถกำหนดความยาวได้โดยประมาณ 4 ถึง 5 นิ้ว หรือขึ้นอยู่กับพื้นที่เนื้อหน้าท้อง ข้อเสียของวิธีการนี้คือมีการผ่าตัดหลายขั้นตอน มีแผลเป็นเกิดขึ้นมากแต่สามารถปกปิดด้วยเสื้อผ้า ค่าใช้จ่ายสูง และคนไข้ไม่มีความรู้สึกทางเพศเมื่อมีเพศสัมพันธ์
  2. วิธีการสุดท้าย (Metoidioplasty) เป็นวิธีที่นิยมทำกันมากในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากคนไข้จะยังคงมีความรู้สึกทางเพศเมื่อมีเพศสัมพันธ์ วิธีการเริ่มต้นจากการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรน (Testosterone) กับคนไข้ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งฮอร์โมนจะไปช่วยขยายคลิโตริส (Clitoris) ให้มีขนาดเพิ่มขึ้นประมาณ 4 ถึง 6 เซนติเมตร หลังจากนั้นศัลยแพทย์จึงทำการย้ายคลิโตริสให้มาอยู่ในตำแหน่งของอวัยวะเพศชาย ข้อดีของวิธีการนี้นอกจากคนไข้จะมีความรู้สึกทางเพศเมื่อมีเพศสัมพันธ์ดังที่กล่าวมาแล้ว ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดก็ต่ำ อย่างไรก็ตามอวัยวะเพศใหม่ที่ได้จะมีขนาดประมาณ 1 นิ้วเท่านั้น

สิ่งแปลกปลอมที่ใส่เข้าร่างกาย

ศัลยแพทย์เลือกใช้ซิลิโคนซึ่งได้มีการปรับแต่งรูปร่างแล้วมาใส่เป็นอวัยวะเพศเทียมชาย ความยาวของซิลิโคนที่นำมาใช้ขึ้นอยู่กับวิธีการสร้างอวัยวะเพศชายเทียม

ผลลัพธ์

คนไข้ต้องทำความเข้าใจถึงข้อดีและข้อเสียของการสร้างอวัยวะเพศชายเทียมแต่ละวิธีอย่างชัดเจน เช่น วิธีการสร้างอวัยวะเพศชายเทียมจากคลิโตริสเท่านั้นที่คนไข้จะยังคงมีความรู้สึกทางเพศเมื่อมีเพศสัมพันธ์ แต่ขนาดของอวัยวะเพศที่ได้จะมีขนาดแค่ประมาณ 1 นิ้ว นอกจากนี้ยังรวมไปถึงลักษณะอวัยวะเพศที่ปรากฏยังไม่เหมือนจริง 100%

ระยะเวลาการผ่าตัด

2 ชั่วโมงครึ่งถึง 3 ชั่วโมง

ภาวะแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อนที่คนไข้มีโอกาสพบคือ มีอาการติดเชื้อ เลือดออก อย่างไรก็ตามภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้สามารถลดลงได้จากการที่คนไข้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลรักษาอย่างเคร่งครัดร่วมกับความชำนาญของศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด

ผลข้างเคียง

คนไข้อาจจะมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งจะต้องกลับมาทำการผ่าตัดซ้ำอีกเพื่อแก้ไขอาการเหล่านี้

ระยะเวลาพักฟื้น

ในขั้นตอนแรกของการผ่าตัดคือการตัดมดลูกและรังไข่ เตรียมท่อปัสสาวะ และการตัดหน้าอก คนไข้จะใช้เวลาพักฟื้นประมาณ 7 ถึง 9 วัน

ในขั้นตอนการทำอวัยวะเพศชายเทียม คนไข้จะใช้เวลาพักฟื้นประมาณ 6 ถึง 10 วัน

ในขั้นตอนการเชื่อมท่อปัสสาวะใหม่กับซิลิโคนที่นำมาทำเป็นอวัยวะเพศชายเทียมซึ่งต้องทำหลังขั้นตอนที่ 2 อยู่ประมาณ 6 เดือน คนไข้จะต้องอยู่โรงพยาบาล 1 คืนเพื่อดูอาการ และพักฟื้นต่ออีกประมาณ 7 วัน

ในขั้นตอนการจัดแต่งซิลิโคนและปรับรูปลักษณ์อวัยวะเพศภายนอกซึ่งต้องทำหลังขั้นตอนที่ 3 อยู่ประมาณ 3 เดือน คนไข้จะต้องอยู่โรงพยาบาล 1 คืนเพื่อดูอาการ และพักฟื้นต่ออีกประมาณ 7 วัน

การใช้ยาระงับความเจ็บปวดก่อนผ่าตัด

วางยาสลบ

การเตรียมตัว

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด

เนื่องจาก PAI เป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญทางศัลยกรรมพลาสติกและการแปลงเพศที่มีความเป็นสากลและตระหนักถึงจรรยาบรรณทางการแพทย์เป็นอย่างสูง คนไข้จึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ HBIGDA (the Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association, Inc.) ตามมาตรฐานสากลก่อนเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศ ได้แก่

1. คนไข้จะต้องมีจดหมายรับรองจากนักบำบัดจิต หรือจิตแพทย์ หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางต่อมไร้ท่อ หรือแพทย์ทั่วไป

2. งดรับประทานหรือฉีดฮอร์โมนก่อนผ่าตัด 2 หรือ 4 อาทิตย์ตามลำดับ เพื่อลดโอกาสเส้นเลือดดำอุดตัน อย่างไรก็ตามการงดฮอร์โมนนี้จะต้องอยู่ภายใต้การวินิจฉัยของแพทย์อย่างเคร่งครัด

3. ตรวจร่างกายโดยละเอียด 3 อาทิตย์ก่อนเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศ โดยคนไข้จะต้องผ่านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ตรวจเม็ดเลือด HIV เกลือแร่ น้ำตาล การทำงานของตับและไต ตรวจปัสสาวะ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น

นอกจากนี้แล้วคนไข้จะต้อง

1. แจ้งอาการแพ้ยา ยาหรืออาหารเสริมที่ใช้ในปัจจุบันก่อนเข้ารับการผ่าตัดหากมีโรคประจำตัว โปรดแจ้งศัลยแพทย์ล่วงหน้า

2. งดแอสไพริน (aspirin) ไอบิวโพรเฟน (ibuprofen) และวิตามินอี ล่วงหน้า 2 อาทิตย์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

3. งดสูบบุหรี่ก่อนผ่าตัด 2 อาทิตย์ และหลังผ่าตัด 4 อาทิตย์

สำหรับคนไข้ที่ติดเชื้อ HIV สามารถเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศได้ แต่จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย 30 % จากปกติเนื่องจากจะต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์เป็นส่วนตัว

การนัดผ่าตัด

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ PAI เพื่อสอบถามราคาและกรอกแบบฟอร์มเข้าปรึกษาหรือรับการผ่าตัด เจ้าหน้าที่จะทำหารนัดหมายกับศัลยแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาก่อน ( consult@pai.co.th หรือ โทรศัพท์ 02-715-0111-12, 081-813-6144 หรือโทรสาร 02-715-0113)

สรุปแผนการผ่าตัด

1. ทำการนัดหมายกับศัลยแพทย์เพื่อขอรับคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัด เพื่อให้คนไข้เข้าใจถึงวิธีการ ผลลัพธ์ และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังผ่าตัด

2.การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งถึง 3 ชั่วโมง

3.พักรักษาตัวเพื่อดูอาการในโรงพยาบาล ระยะเวลาขึ้นอยู่กับขั้นตอนและวิธีการผ่าตัด

News & Updated

Lecture symposium @ University of Zurich hospital
Lecture symposium @ University of Zurich hospital

Lecture symposium. University of Zurich Hospital Surgery Department. Performing  Facial Feminization Surgery with U of Zurich hospital Plastic surgery Department team and Speaker for Sex Reassignment Surgery with 40 years experience. Date: April 2016.       

Geschlechtsangleichung in Thailand
Geschlechtsangleichung in Thailand

Ein Faktor gelungener Operation ist die Erregbarkeit Eine Operation gilt als gelungen, wenn sie drei Dinge erreicht: ausreichende Tiefe, gerne auch Feuchtigkeit für die sexuelle Funktion; Erregbarkeit für das Lustempfinden; und ein gutes optisches Erscheinungsbild. “Wenn sie sehr jung sind, wollen sie alles: Erregung, gutes Aussehen, und die Tiefe für die sexuelle Funktion. Je älter […]

the best gender reassignment surgeon in Asia
the best gender reassignment surgeon in Asia

VANITY FAIR Italy Magazine Dear Dr.Preecha, Preecha Aesthetic Institute Milan, the 9th of February 2016 We are working on a story about how Bangkok became a global gender change destination and while researching the story we realized that you, sir, with your pioneer work, are on of the main protagonists of this story. So it […]

How Thailand Became a Global Gender-Change Destination
How Thailand Became a Global Gender-Change Destination

October 27, 2015 By: Jason Gale (Bloomberg) Preecha, who performed Thailand’s first gender surgery in 1975, attributes the country’s popularity for the procedure to three things: “No. 1, it’s very cheap in Thailand,” he says. “No. 2, good result, and No. 3, good hospitality — they can have a side trip for tourism.” Read full […]

View all updates

TESTIMONIALS

View all testimonials

Just want to share how grateful I am to be part of the PAI family. Special mention to Dr. Burin and Bune the secretary, the staff and the nurses who looked after me when I had my SRS done last March 11, 2020. Now I’m back here in Sydney, Australia and recovering well. Keep changing […]