ศัลยกรรมตกแต่งกระชับเยื้อพรมจรรย์

ศัลยกรรมตกแต่งกระชับเยื้อพรมจรรย์

ศัลยกรรมตกแต่งกระชับเยื้อพรมจรรย์

ศัลยกรรมตกแต่งเพิ่มความกระชับเยื้อพรมจรรย์

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ PAI เพื่อสอบถามราคา

ค่ารักษา และบริการจาก PAI

ค่าผ่าตัด

-       ค่าแพทย์

-       ค่าปรึกษาแพทย์

-       ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และค่ายา

-       ค่าดูแลก่อนและหลังผ่าตัด

-       ค่าห้องพักของโรงพยาบาล 1 คืน

การดูแลหลังผ่าตัดรวม

-       ยาและเวชภัณฑ์

-       การตรวจติดตามผลหลังผ่าตัด

-       ห้องพักหลังผ่าตัด

เกี่ยวกับการผ่าตัด

การตกแต่งเพิ่มความกระชับเยื่อพรมจรรย์เพศหญิงเป็นการทำศัลยกกรมที่ปกติทั่งไป  สาเหตุที่ผู้หญิงส่วนใหญ่นิยมทำเพราะ มีเพศสัมพันธ์บ๋อยจึงต้องการให้กระชับมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะเกิดจากการใช้ผ้าอนามัยแบบสอดเป็นประจำ

ผู้ที่เหมาะสมที่จะทำการศัลยกรรมเพิ่มความกระชับเยื่อพรมจรรย์

- ต้องการเพิ่มความกระชับเยื่อพรมจรรย์

ข้อจำกัดของการผ่าตัด

การผ่าตัดจะเพื่อความงาม และเพิ่มความกระชับ แต่ไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปถ้ามีเพศสัมพันธ์ที่ถี่ก็จะกลับเป็นเหมือนทั่วไป

การวางแผนการผ่าตัด

การเลือกศัลยแพทย์ที่จะทำการผ่าตัดซึ่งเป็นสำคัญ เพราะแพทย์ที่ทำการผ่าตัดมีทั้งแพทย์ธรรมดาทั่วไป, แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป, แพทย์ศัลยกรรมตกเเต่ง ดังนั้นคุณควรเลือกแพทย์ที่จบมาทางด้านศัลยกรรมตกเเต่งโดยเฉพาะ เมื่อคุณได้เลือกแพทย์แล้วคุณควรปรึกษากับแพทย์ว่าคุณสิ่งที่ทำนั้นสามารถแก้ไขมาก หรือน้อย ซึ้งศัลยแพทย์จะให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง

วิธีการผ่าตัด

วิธีการทำศัลยกรรมตกแต่งเพิ่มความกระชับ สามารถทำได้ 2 วิธี

1. Simple Hymenoplasty

2. Alloplant

หลังผ่าตัด

หลังการผ่าตัดจะเพิ่มความกระชับให้เยื้อพรมจรรย์

ข้อปฏิบัติหลังการผ่าตัด

-       งดสูบบุหรี่อย่างน้อย 7 วันก่อน และหลังทำ

-        งดมีเพศสัมพันธ์ 2 อาทิตย์

การนัดผ่าตัด

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ PAI เพื่อสอบถามราคาและกรอกแบบฟอร์มเข้าปรึกษาหรือรับการผ่าตัด เจ้าหน้าที่จะทำหารนัดหมายกับศัลยแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาก่อน ( consult@pai.co.th หรือ โทรศัพท์ 02-715-0111-12)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: paisurgery

 

 

 

News & Updated

Lecture symposium @ University of Zurich hospital
Lecture symposium @ University of Zurich hospital

Lecture symposium. University of Zurich Hospital Surgery Department. Performing  Facial Feminization Surgery with U of Zurich hospital Plastic surgery Department team and Speaker for Sex Reassignment Surgery with 40 years experience. Date: April 2016.       

Geschlechtsangleichung in Thailand
Geschlechtsangleichung in Thailand

Ein Faktor gelungener Operation ist die Erregbarkeit Eine Operation gilt als gelungen, wenn sie drei Dinge erreicht: ausreichende Tiefe, gerne auch Feuchtigkeit für die sexuelle Funktion; Erregbarkeit für das Lustempfinden; und ein gutes optisches Erscheinungsbild. “Wenn sie sehr jung sind, wollen sie alles: Erregung, gutes Aussehen, und die Tiefe für die sexuelle Funktion. Je älter […]

the best gender reassignment surgeon in Asia
the best gender reassignment surgeon in Asia

VANITY FAIR Italy Magazine Dear Dr.Preecha, Preecha Aesthetic Institute Milan, the 9th of February 2016 We are working on a story about how Bangkok became a global gender change destination and while researching the story we realized that you, sir, with your pioneer work, are on of the main protagonists of this story. So it […]

How Thailand Became a Global Gender-Change Destination
How Thailand Became a Global Gender-Change Destination

October 27, 2015 By: Jason Gale (Bloomberg) Preecha, who performed Thailand’s first gender surgery in 1975, attributes the country’s popularity for the procedure to three things: “No. 1, it’s very cheap in Thailand,” he says. “No. 2, good result, and No. 3, good hospitality — they can have a side trip for tourism.” Read full […]

View all updates

TESTIMONIALS

View all testimonials

Just want to share how grateful I am to be part of the PAI family. Special mention to Dr. Burin and Bune the secretary, the staff and the nurses who looked after me when I had my SRS done last March 11, 2020. Now I’m back here in Sydney, Australia and recovering well. Keep changing […]