รีวิวก่อน เเละหลังทำศัลยกรรมผ่าตัดหน้าอกให้แบนราบ l Review mastectomy (Top surgery)

Share:
facebook twitter email | link
March 2023
Home country

THAILAND

Services:

Mastectomy

การทำศัลยกรรมผ่าตัดหน้าอก หรือ Mastectomy

แชร์เหตุผลการตัดสินใจผ่าตัดหน้าอก และเล่าถึงกระบวนการทำศัลยกรรมผ่าตัดหน้าอกให้แบนราบ, การใช้ชิวิตประจำวัน, ก่อน เเละหลังทำ Mastectomy (Top surgery)