ศัลยเเพทย์ตกเเต่งความงามที่ยอมรับจากต่างชาติ

Share:
facebook twitter email | link
February 2022
Home country

Thailand

Services:

Penile Skin Inversion

ขอขอบคุณสถานีข่าวนิวส์วัน

สัมภาษณ์รายการ Newstalk ตัวจริงเสียงจริง (รายการสด)

รศ.นพ. ปรีชา เตียวตรานนท์ ผู้ก่อตั้งศูนย์
ศัลยกรรมตกแต่งความงาม พีเอไอ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศัลยกรรมตกแต่งความงามของไทย ด้วยชื่อเสียงระดับโลก
จึงใคร่ขอเรียนเชิญสัมภาษณ์เพื่อให้ความรู้ความกระจ่างในเรื่อง ธุรกิจ ศัลยกรรม ตกแต่ง ความงาม และความเห็น
เรื่อง ภัยจากการ ศัลยกรรม ตกแต่ง ความงาม ไม่ได้มาตรฐาน ที่เป็นประเด็นข่าวดังของสังคม