ยินดีต้อนรับสู่ PAI

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งความงาม พีเอไอ (Preecha Aesthetic Institute, PAI), คลินิกแห่งแรกของการรวบรวมศัลยกรรมตกแต่งความงามทุกประเภทครบวงจร และมีทีมแพทย์ที่มีความชำนานมากที่สุดของแต่ละศัลยศาสตร์ และเป็นคลินิกศัลยกรรมตกแต่งแห่งแรกของเมืองไทยที่ทำการผ่าตัดแปลงเพศมากที่สุด และประสบความสำเร็จแห่งแรกในประเทศไทย

การก่อตั้งศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง พีเอไอ เริ่มจากความคิดของ รศ.นพ.ปรีชา เตียวตรานนท์ แพทย์ศัลยศาสตร์ตกแต่งเสริมความงาม และสัดส่วนประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และเป็นคนแรกที่ประสบความสำเร็จบุกเบิกศัลยกรรมแปลงเพศคนแรกของประเทศไทย อดีตประธานสมาคมพลาสติก และศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย,อดีตประธานศัลยกรรมหน่วยคณะศัลยกรรมตกแต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมแพทย์ จึงได้รวบรวมคณะแพทย์ผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งความงาม และสัดส่วนของร่างกาย ก่อตั้งศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งความงาม พีเอไอ (ปรีชา แอสธิติ อินสทิทูด), Preecha Aesthetic Institute (PAI) ในปี พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ศัลยแพทย์แต่ละท่านได้ผ่านการรับรองจากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับจากศัลยแพทย์ชั้นนำจากต่างประเทศ

ทีมศัลยแพทย์ของคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง พีเอไอ อาทิ รศ.นพ.ปรีชา เตียวตรานนท์, รศ.นพ.ศิรชัย จินดารักษ์, ผศ.นพ. อภิชัย อังสพัทธ์, รศ.นพ. ประยุทธ โชครุ่งวรานนท์, นพ.ศรัทธา ศิริตันติกร, นพ.บุรินทร์ หวังจิรนิรันดร์, นพ.สุทิน ขอบุญส่งเสริม และทีมศัลยแพทย์ที่มากประสบการณ์ โดยแน่นถึงความพึงพอใจ และความปลอดภัยอย่างสูงสุดของแต่ละประเภท

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง พีเอไอ ได้ให้บริการทางศัลยกรรมตกแต่ง เสริมจมูก, เสริมหน้าอก, ดึงหน้า, ดูดไขมัน, ตาสองชั้น, เสริมคาง, ศัลยกรรมทรวงอก, ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า และศัลยกรรมแปลงเพศ ชายเป็นหญิง, หญิงเป็นชาย

วีดีโอ ที่น่าสนใจ